Документи для вступу

Зарахування Учня до Закладу освіти Newton Kids здійснюється на підставі:
● особистої заяви Замовника;
● анкети, яка містить додаткову інформацію
стосовно дитини;
● копії свідоцтва про народження дитини (з одночасним
пред’явленням оригіналу для огляду);
● оригіналу медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком
лікаря, що дитина може відвідувати заклад освіти;
● оригіналу довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
● копія паспорту батьків, або осіб, які їх замінюють відповідно до
законодавства ( з одночасним пред’явленням оригіналу);
● копії паспортів осіб, яким Замовник довіряє приводити та забирати
його дитину( з одночасним пред’явленням оригіналу) та їх фото;
● фотокартка дитини;
● оригінал довідки профілактичних щеплень у формі, визначеній
чинним законодавством України;
● укладення цього Договору, оплати вступного внеску.